OMAR MARIN CASTELL

Llicenciat en Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 2001-2006.
Cursats dos anys de la llicenciatura de Farmàcia, Universitat de Barcelona, 1999- 2001.
ESO i BATXILLERAT: Institut “ Sales i Ferré” (Ulldecona), 1.999

Veure C.V.