Alguns casos clínics


Picatge en Guacamai (Ara Ararauna) primera visita

Picatge causat per carències vitamíniques i per problemes de maneig. L’estrès que causa un gos a un animal d’aquests pot ser suficient per originar aquests problemes.

Picatge en Guacamai (Ara Ararauna) segona visita a les 3 setmanes

Modifiquem la dieta: afegim Avixx booster per millorar les carències en vitamines i reforçar l’estat de les defenses. Aplicació de l’spray soother de Avixx per calmar la pell i el picatge. I sobretot realitzem un canvi dels hàbits de l’ocell per començar a veure les primeres millores

Picatge en Guacamai (Ara Ararauna) segona visita a les 6 setmanes

Continua millorant l’estat de l’animal, millora en la brillantor de les plumes, millora la disposició de les plumes, no s’arranca les plomes. El color del bec i l’aspecte ha millorat, ara es negre brillant sense cap estria ni deformació.

Piometra

Gossa en cicles reproductius irregulars, raça schnauzer gegant, un mes des de l’últim zel. Ingresa a les 10:00h del matí, es realitzar ecografia amb el diagnòstic de piometra. Operem a les 11:00h, a les 17:00h la gossa surt de la clínica pel seu propi peu, contenta y lladrant, recuperació espectacular en hores

Retenció d’ous en Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) .

S’ingresa dins d’un terrari/ incubadora especial, controlant temperatura i humitat, administració de fluids, complexos vitaminics……… i en 3 dies va començar la posta sense necesitat de cirurgia.

Dermatitis descamatives en extremitats de canaris ( Serinus canaria).

Problema freqüent que trobem en canaris, caderneres, verderols…… Solucionat amb la crema F10 en insecticida, unacrema revolucionaria no tóxica per als ocells, no taca, i en pocs dies les extremitats experimenten una clara milloria.

Sinusitis purulenta a una Yaco

A causa de una deficiència de Vitamina A és produeix la infecció dels senos . Es realitza la cirurgia.

Tumor en Periquito

Es presenta a consulta per a cirurgia, es realitza la seva resecció.

Dermatitis pruriginosa al.lopècica bilateral als flancs

Gos de 4 anys, raça Drahthaar, pérdua progressiva del pèl i prurit generalitzat. Aparició dels primers símptomes després d’un dia de caça, és produeix unes ferides pels flancs i el propietari li desinfecta amb una solució iodada. Tractat amb un champú de farmacia contra fongs sense bons resultats.

Dermatitis pruriginosa

Recuperació total

Ulcera corneal amb prolapse de la glandula llagrimal de la membrana nictitant

Es realitza la reintroducció de la glandula i posteriorment s’intenta reparar la ulcera realitzant un ” colgajo ” amb la conjuntiva.

Resolució de la ulcera després del tractament

Espectacular!!!!!! no ha perdut la vista!!Productes Naturals - Fertilitat - Productes Chip- Vitamines